Tarieven

Onze praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Bij hen wordt meestal rechtstreeks gedeclareerd. Uw fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed voor zover u een aanvullende verzekering heeft afgesloten en de tegoeden nog niet door u verbruikt zijn voor dat jaar. Fysiotherapie ten koste van uw aanvullende verzekering gaat niet ten koste van uw eigen risico, evenals fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
 
Fysiotherapeutische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt voor de 1e 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Is er bij u sprake van een zogenaamde 'chronische indicatie', dan wordt deze vanaf de 20e behandeling uit de basisverzekering vergoedt. Deze indicaties staan op de zogeheten chronische lijst. Niet te verwarren met aandoeningen die chronisch zijn. Als ze niet deze lijst staan, wordt het niet uit de basisverzekering vergoedt. Om te weten of u in aanmerking komt voor een 'chronische indicatie' (klik hier) kunt u contact met ons opnemen.
 
Wanneer vergoedingen van uw verzekeringspakket ten einde zijn, of als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kunt u zelf een rekening verwachten. Hierover wordt u van tevoren ingelicht. Verschillende disciplines worden met een verschillend tarief betaald. Veel zorgverzekeraars vergoeden een bedrag per jaar in plaats van een aantal behandelingen. Het kan hierdoor voor ons erg onoverzichtelijk zijn hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt. Het blijft dan ook ten aller tijden uw eigen verantwoordelijkheid om dit bij te houden. Wij zullen u echter zo goed mogelijk ondersteunen hierin.
 
Klik op onderstaande link voor Tarieven Fysiotherapie per 01-01-2015 voor onverzekerden:
 
* Een afspraak, welke bij verhindering niet 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht. U kunt ook buiten de openingstijden uw bericht achterlaten op ons antwoordapparaat.